Güncel

Piyasadan haberler

OZBAL… 25 Ekim 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da kar dağıtımı yapılmaması görüşülerek toplantıya katılanların oybirliğiyle onaylanmıştır.

AGHOL… 21.10.2021 tarihinde yapılan KAP açıklamada iştirak Çelik Motor Ticaret A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı olan saatlik araç kiralama şirketi Moov Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.’nin (MOOV) sermayesini temsil eden payların %75’inin Getir Perakende Lojistik A.Ş.’ne satılmasına yönelik Rekabet Kurulu izni alındığı, taraflarca bağlayıcı devir ve ortaklık sözleşmeleri imzalandığı belirtilmişti. MOOV sermayesini temsil eden payların %75’inin Getir Perakende Lojistik A.Ş.’ne devri gerçekleşmiştir. Pay devir bedeli 23.354.983 USD olarak belirlenmiştir.

BALAT… Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ile şirketin tahsisli sermaye artırımına 3.500.000 TL nakit tutar ile iştirak edecek olan ve hali hazırda şirketin % 3.00 oranında ortağı konumunda bulunan Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. (Yatırımcı) arasında 25 Ekim 2021 tarihi itibarıyle, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak 2021 yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere 1.000.000Tİ (Bir Milyon Türk Lirası) tutara kadar kısa vadeli finansman temini üzerinde mutabık kalınmıştır. Anlaşmanın karşılıklı olarak imzalanması sonrasında bilahare daha ayrıntılı duyuruda bulunulacaktır.

BTCIM, BSOKE… Şirket ve Bağlı Ortaklık Batısöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş.‘nin kullanmış olduğu kredilerinin refinansmanı için bankalarla görüşmelere başlanmıştır.

DAGI, DAGHL… Şirketin, Dagi Yatırım Holding A.Ş.’nin 10.800.000 TL çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu borsada işlem gören nitelikteki 3.242.048 TL nominal değerli payların borsada satılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 27. maddesi kapsamında düzenlenen, Pay Satış Bilgi Formu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.10.2021 tarihli ve 54/1577 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Şirketin, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 129.900.000 TL çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu borsada işlem gören nitelikteki 18.651.860 TL nominal değerli payların borsada satılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 27. maddesi kapsamında düzenlenen, Pay Satış Bilgi Formu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.10.2021 tarih ve 54/1576 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

GESAN… Şirket ile Göktekin Enerji A.Ş. arasında METAFOR Rüzgar Enerjisi Santrali projesine ait 154kV METAFOR RES Trafo Merkezi kapsamı için sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme toplam bedeli vergiler hariç 1.983.550,-USD’dir.

MERCN… Yönetim Kurulunun önerdiği Brüt 896.878,52 TL tutarında Kar Payı dağıtımı 22.10.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olup, 28.10.2021 tarihinde dağıtılması Genel Kurul’un oybirliğiyle kabul edilmiştir. Genel Kurulda belirlenen Kar Dağıtım Tarihinin Resmi Tatile denk gelmesi sebebiyle Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi 01.11.2021 olarak belirlenmiştir.

UMPAS… Grup şirketlerinden faaliyetine ara veren “SERANOVA SERAMİK ANONİM ŞİRKETİ” A.F.D. Seramik İnşaat Otomotiv Taşımacılık Petrol Sanayi ve Ticaret L.T.D. Ş.T.İ ile üretim anlaşması yapılmış olup 5 adet üretim hattının 1 tanesini üretim için hazırlanarak 1 adet üretim hattı ile üretime başlayıp sırasıyla tüm hatların açılması. Üretilen ürünlerin yapılan anlaşma doğrultusunda A.F.D. Seramik İnşaat Otomotiv Taşımacılık Petrol Sanayi ve Ticaret L.T.D. Ş.T.İ ne satılacağı konusunu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

NTHOL… Şirketin 22.10.2021 (bugün) tarihli Yönetim Kurulu Kararı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Geri Alınan Paylar Tebliği” (II-22.1) hükümleri ve bu tebliğe ek olarak 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları kapsamında; Toplantı tarihine kadar nakden Geri Alınan Paylar toplamı 228.370.116 TL’dir. Bu tutarın içinden elde tutma süresi dolan payların tutarı 144.452.127 TL’dir. Şirket 144.452.127 TL tutarındaki payların, 563.875.937 TL olan sermayemizin azaltılması suretiyle itfa edilerek, sermayemizin 419.423.810 TL’ye indirilmesine, SPK’nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin “Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı” başlıklı 19. maddesi ile SPK’nın İ-SPK.22.1 (24.07.2014 tarih ve 23/759 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca uygunluk görüşü almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına, uygunluk görüşünün alınmasından sonra T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınmasına, Olağanüstü Genel Kurul için gündemin, tarihin ve yerin belirlenerek pay sahiplerine çağrı yapılmasına, genel kurul kararının tescil ve ilan ettirilmesine, Sermaye azaltımı süreci içerisinde, payların tamamı veya bir kısmı için nitelikli yatırımcılardan blok olarak gelebilecek olası alım taleplerinin değerlendirilmesine, uygun bulunan bir talep olursa talebin miktarına bağlı olarak geri alınan paylardan satış yapılarak payların elden çıkartılmasına, böylelikle nakit girişi sağlanmak suretiyle şirketin özkaynak değerlerinde artış sağlanmasına ve kısmi satış gerçekleşirse elde kalacak payların sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmesi işlemine devam edilmesine, Diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemin ifası hususlarında Şirket Üst Yönetimin yetkilendirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

VBTYZ… Şirket Sosyal Güvenlik Kurumu’nca düzenlenen “Kurumsal Sunucu Temini (Mainframe)” ihalesini 58.890.000,00 TL bedel ile kazanmıştır. 10 Günlük itiraz süresinin sonunda herhangi bir itiraz bulunmaması halinde şirket Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayacaktır.

ZRGYO… Şirket Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirdiği toplantıda, paylarının tamamı Şirkete ait olmak üzere, gayrimenkul edinilmesi, proje geliştirilmesi, satış ve kiralama işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla Kazakistan’da bir şirket kurulmasına karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu