Güncel

Piyasadan haberler

BMSCH… Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) 150 ada , 18 parselde, yapı ruhsatı alınmış olunan, ‘’ Çelik Hasır ve Nervürlü Çubuk (Soğuk Demir Çekme ) Üretim Tesisi Yatırımı harcama kalemlerinde yer alan 10.000 m2 kapalı fabrika alanın yapımı için Z SİSTEM YAPI İNŞAAT TİCARET A.Ş ile sözleşme imzalanmış olup, hafriyat çalışmalarına başlanmıştır. İnşaat Projesinin Mart/2022′ de tamamlanması planlanmaktadır.

BSOKE… Şirketin, SPK mevzuatına göre hesaplanan 2020 yılı Net Dönem Zararı 348.458.900 TL’dir.2020 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması yönündeki önerinin 26 Ekim 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerine teklif edilmesine karar verilmiştir.

BUCIM… Kayıtlı Sermaye Tavanı artışı hususunda Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.09.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-10534 sayılı yazı ile uygun görülen, Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 22.09.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00067486331 sayılı yazıları ile izin verilen, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı onaylı Esas Sözleşmenin “Sermaye ve Payların Türü” başlıklı 6. maddesinin yer aldığı ekli Tadil Metin Örneği Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

EKGYO… Şirket projelerinden Ankara Başkent Emlak Konutları 1. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri’nde (Başkent Emlak Konutları) 29396 Ada 11 Parsel Konut ve Ticaret Blokları’nın kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 22.10.2021 tarihinde onaylanmıştır. Şirket mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Kirazlıdere Mahallesi 569 Ada 1 Parselde yer alan 119 adet konut ve 11 adet ticari üniteden oluşan toplam 130 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 21.10.2021 tarihinde alınmıştır. Şirket mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Kirazlıdere Mahallesi 570 Ada 1 Parselde yer alan 107 adet konut ve 16 adet ticari üniteden oluşan toplam 123 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 22.10.2021 tarihinde alınmıştır.

GESAN… Şirket, 26.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden, Ankara İli Kahramankazan İlçesi Saray Mahallesi 3322 ada 3 nolu parsel üzerinde yer alan 4.134 m2’lik arsayı satın almıştır. İlgili alım yeni yatırım ve kapasite artışları için kullanılacak olup, hali hazırdaki üretim tesislere komşu ve 21.09.2021 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu’nda Maddi Duran Varlık Alımı bildirimi yapılmış olunan Fabrika Binası ve Arsası’na bitişik parseldedir. Alım bedeli, harç ve vergiler hariç 3.000.0000,-TL’dir.

GESAN… Şirket ile ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. arasında, 2021/MAL-İŞL/021 ihale kayıt numaralı Kablo ve İletken Temini sözleşmesi bugün itibari ile imzalanmıştır. Sözleşme toplam bedeli vergiler hariç 1.056.990,TL’dir. Şirket ile ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. arasında, 2021/MAL-İŞL-020 ihale kayıt numaralı Hücre Kesici+Teçhizat ve İzolatör Temini sözleşmesi bugün itibari ile imzalanmıştır. Sözleşme toplam bedeli vergiler hariç 1.675.000,TL’dir.

KATMR… Şirketin 14.10.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP bildiriminde; Finansal kuruluşlara 14.493.975,27 €, 630.908,66 $ ve 9.342.645,53 TL olmak üzere toplam 158.707.672,47 TL. erken ödeme gerçekleştirildiği bildirilmişti. Şirketin döviz açık pozisyonunun azaltılması amacıyla finansal kuruluşlara olan toplam 11.638.810 € borcu ortalama 10.79 TL. kuruyla ve 1.043.533 $ borcu da ortalama 9.60 TL. kuruyla %20 yıllık faiz oranıyla Türk Lirası cinsine çevrilmiştir. Finansal kuruluşlara bugün itibariyle yabancı para birimi cinsinden güncel borçlar toplam 31.407.608 € ve 376.138 $ olarak sürdürülmekte olup 2024 yılının ilk çeyrek sonuna kadar şirketin finansal kuruluşlara döviz cinsinden herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

OMD, OSMEN… Şirketin aracılık yüklenimi suretiyle halka arza aracılık faaliyetinde bulunma talebi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.

OZBAL… Payları Ana Pazar’da işlem gören Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (Şirket)’nin ortaklarından Timur Büyük’e (400.000 TL nominal) ve Nevzat Taşkın’a (1.810.000 TL nominal) ait toplam 2.210.000 TL nominal değerli B grubu payların, İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon’a satışı, satıcı üyeler HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve alıcı üye İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile toptan alış satış işlemleri kapsamında beher pay için 14 TL fiyatla 27/10/2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank nezdinde yapılacaktır.

SEKUR… Sürdürülebilir Dünya normlarına göre geliştirilmiş Ambalaj kullanımını teşvik etmek için ek vergi uygulaması başlayan Birleşik Krallık da yeni ürünün ilk müşterisine satış başlamış, ürünlere onay alınmış, tekrar eden konteyner bazlı siparişler de alınmıştır. Devam eden diğer önemli bir süreci, Şirketin Bedelsiz Sermaye Artırımı için SPK’na yapılan başvurumuzdur. SPK nezdinde değerlendirme sürecinin devam ettiği bilinmektedir. Süreçler ile ilgili gelişmeler oldukça , Kamuoyuna duyuruları da sağlanacaktır.

VERUS, VERTU… Enda Enerji Holding A.Ş.’nin ortak sayısının 500’ü aşması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında Enda’nın payları halka arz olunmuş sayılan şirket statüsüne geçtiğinin tespitine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.03.2021 tarih ve 14/427 sayılı toplantısında alınan karara ilişkin Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 2021/676 Esas sayılı dosyası üzerinden verilen yürütmenin durdurulması kararına karşı yapılan itirazın Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi’nin 21.09.2021 tarihli kararı ile reddedildiği öğrenilmiştir. Söz konusu davanın esastan görüşülmesine halen devam edilmektedir.

 SISE… Şirket bağlı ortaklığı olan Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.’nin atık cam dönüşüm sektöründeki faaliyetlerinin sektörde faaliyet gösteren diğer teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına dayalı olarak Rekabet Kurumu tarafından Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş ve bağlı ortaklığı Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş için başlatılan ön araştırma hakkında kurul kısa kararı tebliğ edilerek ön araştırmanın taahhütle sonlandırılmasına karar verilmiştir. Rekabet Kurumu’nun almış olduğu kurul kısa kararında, Şirketin sunduğu taahhütlerin rekabet sorunlarını giderebilecek olması nedeniyle kabulü, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile bağlı ortaklığı olan Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. açısından bağlayıcı hale getirilmesi ve ön araştırma sürecinin sonlandırılması hususları belirtilmiştir. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve bağlı ortaklığı Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş’nin vermiş olduğu taahhütler, Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.’nin atık cam işleme faaliyetlerini kısmi olarak kısıtlamakta olup, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin faaliyetleri ve finansal sonuçları üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu